Професионалната консултантска услуга е изключително важна за да осъществите инвестиционото си намерение в отделните етапи на инвестиционния процес.Ако се доверите на професионалният ни опит ще намерите партньор който с минимално участие от Ваша страна ще се ангажира да изпълни от Ваше име:

1.Строителни прединвестиционни проучвания
2.Строително проектиране
3.Подготовка на строителството
4.Инвеститорски контрол в процеса на строителното изпълнение

Нашата мисия е професионално да изпълним нашите задължения съобразно потребностите на нашите клиенти, следвайки продуктивен подход,при който се цени трудът и мнението на всички участници в отделните етапи на инвестиционния процес.

Нашите приоритети са:

1.Да спазваме изискванията на Клиента и в съответствие с действащата нормативна уредба максимално да ги удовлетворим.
2.Да предлагаме на Клиента проекти,основаващи се на съвременни технологии за изпълнение в степен достъпна за него.
3.Съвместно с Клиента да договаряме разумна цена за реализиране на инвестиционното му намерение.
4.Да информираме и консултираме Клиента във всеки етап от инвестиционния процес .
5.Да осигурим реализация на инвестиционния проект в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба и в срокове отговарящи на сключените договори за изпълнение.